شک در نماز

نماز، شک، قرائت
شک در صحت قرائت نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که کثیرالشک نیست اگر قبل از ورود به سوره در صحت حمد شک کند، باید عبارت را اصلاح کند.

شک در نماز چگونه برطرف می شود؟

قبل از شروع نماز در طول روز با تمرین کردن،‌ تمرکز فکر پیدا کنید و از خود مواظبت نمایید و در موقع نماز خواندن تصمیم بگیرید که قوة خیال را کنترل کنید و امور خارجى مانند عکس، تلویزیون و سر و صدا و غیره زمینة حواس پرتى را فراهم می‌کند پرهیز کنید.

نماز
شک در نماز دو و سه رکعتی

- شک در شماره رکعت های نمازهای دو و سه رکعتی در صورت عدم یقین یا گمان به هیچ طرفی، باعث باطل شدن نماز می شود.

نماز
قوانین کلی شکیات نماز

- از جمله قوانین کلی شکیات نماز این است که اگر یکی از شک های غیر مبطل پیش آید، نمازگزار نباید نماز را بشکند، بلکه باید مطابق وظیفه اش عمل کند.

نماز
شک در به جا آوردن نماز

- اگر بعد از گذشتن وقت نماز، در به جا آوردن آن شک کنیم، لازم نیست آن نماز را بخوانیم.

نماز
شک های باطل کننده نماز

- یکی از شک های باطل کننده نماز، شک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی است. 

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.