شکوفایی فطرت

شناخت‌های فطری شامل چه مواردی است؟

شاخصه های امور فطری عبارت‌اند از:1. معرفت آنها در نهاد انسان تعبیه شده و اکتسابی نیست.2. با فشار و تحمیل نمی‌‏توان آن‌را زایل کرد؛ لذا تغییرپذیر نخواهد بود، اگرچه ممکن است تضعیف شود3. فراگیر و همگانی است؛ چون حقیقت هر انسانی با این واقعیت سرشته شده است.

فطرت توحیدی انسان را به چه چیزی سوق می‌دهد؟

فطرت توحيدي انسان، را به سمت امور فرامادي و كمال‌طلبي سوق مي‌دهد. انبيا و رسولان الهي براي هدايت صحيح همين ويژگي اساسي و نيروي دروني انسان‌ها مبعوث شده‌اند تا اين گنج نهفته را براي بشريت مكشوف كنند.

موانع شکوفایی فطرت چیست؟

- از عواملی که باعث عدم شکوفایی فطرت می شود چند مورد مهم قابل تذکر است: 1- فراموشی خدا 2- دنیا گرایی 3- رفاه زدگی 4- دوستی با شیطان 5- گناه.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.