شهریه

تحصیل
حکم سستی و تنبلی در تحصیل 15:49 - 1398/12/15 بازدید: 414

- هرگونه سستی و تنبلی در تحصیل اشکال دارد.

شهریه
پرداخت شهریه به طلاب 21:12 - 1396/05/24 بازدید: 543

شهریه از محل خمس پرداخت میشود، تبلیغ و ترویج اسلام یکی از محل مصرف خمس است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.