شرک شیعیان

علم غیب
علم غیب ابن تیمیه 08:25 - 1398/01/26 بازدید: 56

ابن قیم مدعی است که ابن تیمیه علم غیب دارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.