شراب در غرب

شراب
«شراب» مشکل مردم دانمارک

مصرف شدید سیگار و الکل رتبه اول تعداد سرطانی را نصیب دانمارک کرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.