شرائط نذر شرعی

طلا، نذر، نماز
استفاده از طلا در نماز پس از پشیمانی از نذر 00:48 - 1398/03/27 بازدید: 112

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، پشیمانی
نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن 18:32 - 1398/03/25 بازدید: 556

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، فراموشی
نذر برای یکی از معصومین و فراموشی آن 18:23 - 1398/03/25 بازدید: 96

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، شرعی، صیغه
کیفیت بیان صیغه نذر و تحقق نذر شرعی 23:27 - 1397/06/05 بازدید: 539

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر گفته شود «اگر فلان كار انجام شد نذر مي كنم در راه خدا و براي رضاي او فلان عمل را انجام دهم» نذر شرعی محسوب نمی شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.