شرائط نذر

نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن 08:14 - 1398/08/18 بازدید: 8

سوال: خانمی با اجازه شوهرش طلاهای خود را نذر  شرعی یکی از معصومین کرده ولی اکنون پشیمان شده است اگر به نذر عمل نکند فقط باید کفاره بدهد؟

نذر، اجازه، شوهر
اجازه شوهر برای نذر زن 22:36 - 1398/04/02 بازدید: 77

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نذر زن در صورت حضور شوهر باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه شوهر باشد.

نذر، طلا، پشیمانی
نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن 18:32 - 1398/03/25 بازدید: 208

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

تأخیر در ادای نذر 16:13 - 1397/12/09 بازدید: 42

سوال: شخصی نذر کرده که روز هفتم محرم، مثلا چایی بدهد و یا یک گوسفند به نام حضرت عباس (علیه السلام) ذبح کند،‌ ولی به علت مشغولیت و موانع نتوانست انجام دهد،‌ آیا ادای آن در روزهای بعد مجزی است؟

نذر، شرعی، صیغه
نذر چهل روز نماز برای خانم ها 23:11 - 1397/09/14 بازدید: 223

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نذر چهل روزه خانم ها، صحيح است و ادامه نمازهاي نذري را بعد از ایام عادت ماهیانه به جا مي‌ آورند.

نذر، صیغه، عمل
تکلیف دو نذر که برای یکی از آن ها صیغه خوانده شده 22:16 - 1397/07/19 بازدید: 142

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی داند برای کدامیک از دو نذر، صیغه خوانده، باید هر دو را عمل کند، مگر این که آن دو عمل اقل و اکثر باشند، که در این صورت انجام اقل کافی است.

نذر، روزه، ناتوانی
تکلیف نذر روزه در صورت ناتوانی از ادای آن 12:17 - 1397/06/16 بازدید: 264

- اگر صیغه مخصوص نذر، خوانده شده و اطمینان وجود داشته باشد که روزه ضرر ندارد، باید به نذر عمل کرد.

نذر، دیگری، مادر، فرزند
نذر به جای دیگران 18:52 - 1396/09/11 بازدید: 522

- نذر مادر به جای فرزند،‌ شرعی نبوده و عمل نکردن به آن کفاره ندارد.

نذر، زن، شوهر، اجازه
نذر زن و اجازه شوهر 18:50 - 1396/09/11 بازدید: 319

- طبق نظر مقام معظم رهبری، نذر زن در حضور شوهر باید با اجازه او باشد.

نذر، صیغه
جاری شدن صیغه نذر بر زبان 18:48 - 1396/09/11 بازدید: 357

- برای صحت نذر، جاری شدن صیغه آن بر زبان، لازم است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.