شرائط خرید و فروش

خیاط، مبلغ، بیشتر
مطالبه مبلغ بیشتر از قرارداد در صورت افزایش قیمت 22:11 - 1398/09/11 بازدید: 159

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی برای خرید کت، بیعانه پرداخت نماید ولی برای دریافت در موعد مقرر مراجعه نکند و قیمت افزایش پیدا کند، اگر در هنگام قرارداد اجرت کار تعیین شده باشد، خیاط حق مطالبه بیش از مبلغ تعیین شده را ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.