سیل_گلستان

سیل_گلستان
سیلی بر تفرقه‌های دشمنان 17:22 - 1398/02/27 بازدید: 39

-شاید حوادث سیل در گلستان تلخ باشد اما اتحاد و همدلی و کمک مردم شیعی ایران زمین به برادران و خواهران اهل سنت خود نوعی خاموش کردن فتنه‌ی فتنه انگیزان و تفرقه افکنان است.

سیل گلستان
سرداران مردمی 23:48 - 1398/01/12 بازدید: 67

-پیوند عاطفی نیروهای نظامی و مردم ایران، جلوه‌های خاصی از انسجام و استحکام ملی را به نمایش گذاشته است.

سیل_گلستان
سیلی بر تفرقه‌های دشمنان 17:22 - 1398/01/09 بازدید: 84

-شاید حوادث سیل در گلستان تلخ باشد اما اتحاد و همدلی و کمک مردم شیعی ایران زمین به برادران و خواهران اهل سنت خود نوعی خاموش کردن فتنه‌ی فتنه انگیزان و تفرقه افکنان است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.