سیل_شیراز

سیل_گلستان
سیلی بر تفرقه‌های دشمنان

-شاید حوادث سیل در گلستان تلخ باشد اما اتحاد و همدلی و کمک مردم شیعی ایران زمین به برادران و خواهران اهل سنت خود نوعی خاموش کردن فتنه‌ی فتنه انگیزان و تفرقه افکنان است.

سیل
این غیرت ایرانی است که می‌جوشد نه سیل

-در همین ده روزی که از سیل شمال کشور می گذرد مردم غیرتمند ایران 25 میلیارد تومان کمک به هلال احمر و نزدیک به 7 میلیارد کمک نقدی و 14 میلیارد کمک غیرنقدی به این دو ارگان داشته اند.

 سیل_شیراز
اینجا ایران نیست، باور نکنید!

-مردم شیراز با مشاهده ی سیل و خسارت به مهمانان این شهر با آغوش باز با اسکان رایگان و تعمیرات مجانی ماشین به کمک هموطنانشان شتافتند.

سیل گلستان
سرداران مردمی

-پیوند عاطفی نیروهای نظامی و مردم ایران، جلوه‌های خاصی از انسجام و استحکام ملی را به نمایش گذاشته است.

سیل_شیراز
درسهایی که باید از سیل آموخت!

-ما ایرانیان که در تمام صحنه های سخت توانستیم امتحان خوبی را پس دهیم امروز نیز در صحنه‌ی کارزار تحریم و جنگ اقتصادی با لبیک گفتن به شعار سال، می توانیم بزرگترین حماسه را ایجاد کنیم.

سیل_گلستان
سیلی بر تفرقه‌های دشمنان

-شاید حوادث سیل در گلستان تلخ باشد اما اتحاد و همدلی و کمک مردم شیعی ایران زمین به برادران و خواهران اهل سنت خود نوعی خاموش کردن فتنه‌ی فتنه انگیزان و تفرقه افکنان است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.