سیل گلستان

 سیل_شیراز
اینجا ایران نیست، باور نکنید!

-مردم شیراز با مشاهده ی سیل و خسارت به مهمانان این شهر با آغوش باز با اسکان رایگان و تعمیرات مجانی ماشین به کمک هموطنانشان شتافتند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.