سیاست

آیا لازم است مسئولين جمهوري اسلامي از اسكورت استفاده كنند؟

چکیده: مسئله اسكورت و محافظت از مسئولين بلندپايه يك كشور امري متداول و پذيرفته شده در ميان تمام كشورهاست. از آنجا كه هر نظام سياسي داراي دشمنان و مخالفيني است كه امنيت آن را تهديد مي‌ كنند و قصد ضربه زدن به آن را دارند، لذا هر كشور تلاش مي‌ كند از مسئولين و مقامات مطرح كشور كه در حقيقت سرمايه مهم آن كشور محسوب مي‌شوند در برابر خطرات و تهديدات احتمالي محافظت نمايد و گروهي را بدين منظور معين مي‌نمايد. نظام جمهوري اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نبوده...

از ديدگاه مقام معظم رهبري ويژگي هاي مهم امام خميني(ره) چيست؟

چکیده: «امام» مردي بود كه در راه آرمان هاي بزرگ و در راه تكليف شرعي، هيچ مشكلي نمي توانست مانع راه او بشود.(3)4. مرد مسنّي در سنين نزديك به هشتاد سال در آن زمان «1356»، وقتي كه فرزند فاضل و برجسته اش از دنيا رفت «مرحوم سيّد مصطفي» جمله اي كه از او نقل شد ،اين بود كه «مرگ مصطفي از الطاف خفيّه الهي است»... ببينيد چه قدر عظمت مي خواهد در يك انسان! اين مصيبت ها و اين سختي ها و اين شدت هايي كه در دوران انقلاب بر اين مرد بزرگ وارد آمد...

بيداري اسلامي منطقه چه تأثيري در تحولات كشورهاي غربي داشته است؟

چکیده: بيداري اسلامي مقدمه اي براي قيام عليه ديكتاتوري جهاني بيداري اسلامي در كشورهاي اسلامي تنها مقابله با چند رژيم ديكتاتور وابسته نبوده و در حقيقت مقدمه و سرآغازي براي قيام عليه ديكتاتوري جهاني و استبداد بين المللي محسوب مي گردد كه در آن خواست چند قدرت بزرگ بر خواست سايركشورها و ملت ها برتري داشته و امكانات بين المللي در راستاي منافع آنان به كار گرفته مي شود . اين مسأله موجب شده تا امواج اين بيداري از اين كشورها فراتر رفته و شعاع آن به كشورهاي غربي و آمريكا برسد...

علت مشكلات اقتصادي در اروپا چيست و چگونه به وجود آمد؟

چکیده: بحران اقتصادي اروپا زاييده سياست‌ هاي آمريكاست و بحران اقتصادي كه گريبان گير دولت هاي اروپايي شده است متاثر از اقتصاد آمريكاست، بايد گفت: سياست‌ هاي غلط دولتمردان آمريكا گره اقتصاد اين كشور و اروپا را كور كرده است. موج گسترده نارضايتي‌ ها در كشورهاي اروپايي را مي توان ناشي از بحران اقتصادي در غرب دانست و اين بحران اقتصادي كه گريبان گير دولت هاي اروپايي شده است متاثر از اقتصاد امريكاست و اقتصاد بد آمريكا نيز ناشي از سياست‌ هاي غلط دولتمردان اين كشور است...

آيا تهديدات آمريكا بر عليه ايران كارساز است؟

چکیده: در وضعيت فعلي كه آمریکا خود را در عرصه روابط بين الملل موجودي بي رقيب يافته و اين گونه با قدرت طلبي و تجاوزگري بدون توجه به قوانين و مقررات بين المللي و خواست و حقوق ملت ها، صحنه جهاني را جولانگاه استعمارگري و سلطه طلبي خود نموده است و همچنان بر دامنه خصومت ها و دشمني هاي خود با جمهوري اسلامي ايران مي افزايد، برقراري اين رابطه در چنين وضعيتي چگونه قابل توجيه است؟ رابطه اي كه يك طرف سعي دارد با تهديد و ارعاب طرف مقابل را به پاي ميز مذاكره كشاند...

آمريكا چه نقشي در ترويج تروريسم بين المللي دارد؟

چکیده: آمريكا پيشگام ترور و خشونت بروز انواع خشونت ها و حركت هاي غير انساني ويژگي دايمي تاريخ ايالات متحده از ابتداي تشكيل آن تاكنون بوده است. اساس كشوري كه هم اكنون مدعي رهبري مبارزه با تروريسم است، بر پايه ترور، خشونت و وحشي گري شكل گرفته است. نخستين قشري گرايان انگليسي كه قدم به خاك قاره آمريكا گذاشتند، مرگ بارترين اعتقادات تاريخ بشري را با خود به آنجا بردند. اعتقاد به «قوم برگزيده» كه به قتل عام ها و اشغال زمين بوميان آن منطقه تحت عنوان «عمل به فرامين الهي»...

آيا وقتي پرچم يك كشوري را آتش مي زنيم بي احترامي به مردم آن كشور نيست؟

چکیده: حمايت آشكار از گروه ها و... تنها گوشه اي از اقدامات خصمانه دولتمردان آمريكا بر عليه جمهوري اسلامي است كه خشم و انزجار مردم را بر عليه سياست هاي آمريكا به همراه داشته و در قالب آتش زدن پرچم اين كشور بروز يافته است. بنابراين آتش زدن پرچم آمريكا نشانه خشم ملت ايران و ساير ملت هاي ستم ديده از سياست هاي سلطه جويانه آمريكا بوده و پرچم اين كشور به عنوان سمبل نظام استكباري مورد نفرت و خشم ملت هاست و اين به هيچ وجه به منزله بي احترامي به مردم آمريكا نيست...

رابطه با جهان به عنوان يك تهديد بايد تلقي شود يا يك فرصت؟

چکیده: جهان امروز را در عين وجود تهديدات و غافل نبودن از آن ها بايد به عنوان فرصتي مناسب در نظر گرفت و تلاش نمود با مقابله با تهديدها و تبديل نمودن آن ها به فرصت، از آن ها در جهت تثبيت جايگاه نظام اسلامي استفاده نمود ، چه اين كه حضور قدرتمند نظام اسلامي و ترسيم چهره حقيقي آن در سطح جهان و گسترش روابط صلح آميز آن با كشورهاي غير استعماري خنثي كننده تهديدات و توطئه ها بر عليه نظام اسلامي است...

نيروهاي واكنش سريع چه نيروهايي هستند؟

چکیده: نيروهاي واكنش سريع force rapid reaction با دستور جيمي كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا و در راستاي دكترين وي در مورد سياست امنيتي جديد آمريكا در منطقه خليج فارس تشكيل شد. بر اساس اين دكترين هرگونه تلاشي به وسيله نيروهاي خارجي كه براي كنترل منطقه خليج فارس به انجام رسد به عنوان تهاجمي به منافع حياتي ايالات متحده تلقي شده و اين تهاجم با استفاده از هرگونه ابزار ممكن از جمله بكارگيري نيروي نظامي پاسخ داده خواهد شد...

چرا امريكا قطع نامه هاي شوراي امنيت بر عليه اسرائيل را وتو مي كند؟

چکیده: به كارگيري حق وتوي امريكا در برابر اعضاي شوراي امنيت در خصوص مسئله اسرائيل، واكنش سريع شوراي امنيت در12 سپتامبر 2001 براي مقابله با تروريسم، تصميمات شوراي امنيت درباره افغانستان و سكوت مجامع جهاني در برابر اقدامات شوراي امنيت در خصوص عراق و بالاخره سكوت اعراب در قضيه لبنان و ... همه و همه نشان دهنده به كارگيري حق وتو براي رسيدن به منافع ملي قدرت هژموني و امپرپاليستي امريكا در منطقه بزرگ خاورميانه و اهداف خاورميانه بزرگ آنان بوده و مي باشد...

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.