سوالات اعتقادی

راه شناخت حق از نطر پيامبر اسلام(ص) چیست؟ 13:06 - 1394/02/05 بازدید: 475

چکیده: شخصي به نام مجاشع خدمت پيامبر اسلام(ص) رسيد و پرسش هايي از آن حضرت پرسيد: نخستين سؤال او اين بود كه: كيف الطريق الي معرفة الحق؟ يعني راه شناخت حق چيست؟ پيامبر(ص) فرمودند: معرفة النفس يعني راه شناخت حق، شناخت نفس است.يعني نفس انسان نشانه اي بر وجود خداست و با شناخت خويش ميتوان به شناخت خدا رسيد.

با چه دلايل و براهينی می شود وجود خدا را اثبات كرد؟ 12:56 - 1394/02/05 بازدید: 183

چکیده: به طور كلي همة براهين اثبات وجود خدا را مي توان در سه طريق و راه اصلي جمع كرد:1. راههاي رواني و يا فطري مثل برهان فطرت 2. راههاي علمي و يا شبهه فلسفي مثل برهان نظم و برهان حدوث 3. راههاي فلسفي مثل براهين صديقين، امكان و حدوث و...

آيا برهان نظم و عليت واقعا برهان است يا نشانه وجود خدا؟ 12:51 - 1394/02/05 بازدید: 490

چکیده: برهان نظم و عليت برهان نيستند، و علت اين است كه، اين براهين به تنهايي نمي‌توانند وجود خدا را اثبات كنند، بلكه به ضميمه براهين ديگر به نتيجه مي‌رسند، مثلاً با برهان نظم ثابت مي‌شود كه جهان ناظمي دارد، ولي ثابت نمي‌شود كه اين ناظم همان خداست، و اثبات اين نكته خود نيازمند برهان ديگري است.

آیا خدا چون نامحدود است، پس خدا را نمی توان تعريف كرد؟ 12:47 - 1394/02/05 بازدید: 220

چکیده: خیر.زیرا تعريف كردن به معناي محدود كردن نيست، بلكه به معناي مشخص كردن و بيان حد و مرز مفاهيم است و برخي اوقات نيز فقط براي اشاره به موضوعي است كه در ذهن مخاطب وجود دارد. بنابراين اگر موضوعي حد نداشته باشد، و به تعبير ديگر نامحدود باشد، ما با لفظ نامحدود به آن اشاره مي‌كنيم نه آن‌كه مفهوم را محدود كنيم.

چرا ذات پروردگار را نمی توان درك كرد؟ 12:40 - 1394/02/05 بازدید: 139

چکیده: نكتة اصلي در مساله، نامحدود بودن ذات پاك خداوند و محدود بودن عقل و علم و دانش ماست. چگونه مي توان دربارة خالق جهان ماده و ماوراي ماده كه وجودي است بي نهايت در بي نهايت، انتظار داشته باشيم كه از كنه ذاتش باخبر شويم؟!

توصيه های اسلام برای جلوگیری از فاصله طبقاتی چیست؟ 11:32 - 1394/02/05 بازدید: 210

چکیده: اسلام با جعل قوانين مالي و حقوق شرعي مثل خمس و زكات و نيز توصيه هاي فراوان اخلاقي و ارائه الگوي عملي از سوي پيشوايان به گونه اي برنامه ريزي كرده است كه درصورت عمل كردن به آنها، هيچگاه فاصله طبقاتي در جامعه به حد فاحش نمي رسد. و مومن هرگز راضي نمي شود كه در كنار او كسي گرسنه يا فقير و درمانده باشد.

اوّلين موجود چه كسي بوده است كه گناه كرده؟ 11:25 - 1394/02/05 بازدید: 115

چکیده: اگر منظور بعد از آفرينش آدم ـ عليه السلام ـ باشد، هابيل فرزند آدم بود و يا شيطان كه به حضرت آدم سجده نكرد. اگر قبل از آدم باشد، چون مخلوقات زيادي بوده اند، خدا مي داند كه چه بوده باشد.بنابر اين تمام ذوات و نفوس را خداوند بر فطرت پاك خلق كرده است و پليد شدن آنها مربوط به بعد از خلقت و اعمال خود آنها است.

چرا خداوند دعای فرعون را در مورد آمدن باران اجابت كرد؟ 11:21 - 1394/02/05 بازدید: 1051

چکیده: نبايد از مستجاب شدن دعاي فرعون تعجب كرد، زيرا خداوند استجابت دعا را مقيّد به ايمان و عدالت شخص داعي نكرده است، بلكه فرموده اجيب دعوة الدّاع اذا دعان يعني حاجت هر حاجتمند كه مرا بخواند و از من بخواهد برآورده مي كنم، در حقيقت استجابت دعاي فرعون رحمت خداوند بر مردم بوده و ممكن است شخص خود فرعون موضوعيتي نداشته باشد.

تهديدهای اساسی خدا در مورد خودکشی که در قرآن آمده چیست؟ 11:10 - 1394/02/05 بازدید: 621

چکیده: 1. تهديد به جهنم 2. تهديد به خلود در آن 3. تهديد به مصادف شدن غضب الهي 4. مورد لعن خدا واقع شدن 5. وعيد به عذاب بزرگ، و كمتر آيه اي در قرآن كريم است كه در مقابل گناهي اين چنين جبهه گرفته و چنين تهديد آميز سخن بگويد.

چرا خدا انگور را آفرید تا از آن شراب درست شود؟ 10:40 - 1394/02/05 بازدید: 150

چکیده: انگور في نفسه چيز بد و شري نيست كه ضرري داشته باشد و خلق آن با كمال خداوند سبحان منافات داشته باشد، بلكه اين انسان است كه با دخل و تصرف خود آن را تبديل به شراب مي كند.صرف استفاده نادرست انسان از وسيله اي سبب نمي شود آن را به خدا نسبت داده و بگوييم بهتر بود اصلا خلقش نمي كرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.