سنگسار کردن

حنفیه
«محمد حنفیه» و عمل منافی عفت! 08:39 - 1397/11/22 بازدید: 154

این ادعا که محمد بن حنفیه به عمل منافی عفت گرفتار شده است از جهت تاریخی صحیح نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.