سفر حرام

سفر، نیت، گناه
نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال 21:52 - 1398/01/24 بازدید: 80

- کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به‌خاطر معصيت کرده، نمازش را تمام بخواند.

سفر، علم، ارتکاب، گناه
کامل یا شکسته بودن نماز در صورت علم به ارتکاب گناه در سفر 21:46 - 1398/01/24 بازدید: 313

-  تا زمانی که سفر بخاطر ترک واجب يا فعل حرامی نباشد، نماز شکسته است.

سفر، بدهی، مجازات، معصیت
سفر برای فرار از مجازات و پرداخت بدهی 01:05 - 1397/05/20 بازدید: 154

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر غرض از سفر، فرار از اداى حق الناس واجب باشد، سفر معصیت است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.