سفر برای فرار از مجازات

سفر، بدهی، مجازات، معصیت
سفر برای فرار از مجازات و پرداخت بدهی 01:05 - 1397/05/20 بازدید: 151

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر غرض از سفر، فرار از اداى حق الناس واجب باشد، سفر معصیت است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.