سفر بدون اجازه پدر

سفر، علم، ارتکاب، گناه
کامل یا شکسته بودن نماز در صورت علم به ارتکاب گناه در سفر 21:46 - 1398/01/24 بازدید: 348

-  تا زمانی که سفر بخاطر ترک واجب يا فعل حرامی نباشد، نماز شکسته است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.