سد الابواب

سد الابواب
آمیزش در مسجد!!

آمیزش در مسجد برای تمام افراد حتی امام معصوم حرام است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.