سال خمسی

خمس
تاخیر پرداخت خمس 10:28 - 1399/03/31 بازدید: 71

-  اگر خمس سال قبل از درآمد سال جديد پرداخت شود، واجب است که خمس درآمد سال جديد نيز پرداخت شود.

خمس
تعیین سال خمسی 19:25 - 1399/01/19 بازدید: 533

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

خمس، حقوق، سال
پرداخت خمس حقوق در هر ماه و نیاز به سال خمسی 22:52 - 1398/09/24 بازدید: 148

- اگر کسی بعد از هر درآمدی بلا فاصله خمس آن را می دهد سال خمسی داشتن لازم نیست.

کسب سود با پول پدر؛ مبدأ سال خمسی 08:14 - 1398/08/18 بازدید: 55

سوال: من سال گذشته در بازارچه مدرسه مبلغ 50 هزار تومان از محل پول پدرم سود کسب نمودم، با توجه به اینکه بنده دانش آموز هستم آیا سال خمسی ام از همان روز شروع می شود؟

سود، خمس، پول
کسب سود با پول پدر؛ مبدأ سال خمسی 18:38 - 1398/03/22 بازدید: 144

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با پولی که پدر به شما بخشیده است، سود کردید، سود درآمد حساب شده و با دستیابی به اولین درآمد کسب، سال خمسی شروع می شود.

خمس، حقوق، سال خمسی
نحوه تعیین ابتدای سال خمسی 22:56 - 1397/08/29 بازدید: 342

-   ابتدای سال خمسی امثال کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت اولین درآمد از درآمدهای کار و کارمندی است.

خمس، درامد، سال، خمسی
خمس درآمد پس از محاسبه خمس سالانه 22:16 - 1397/06/06 بازدید: 183

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که بعد از ظهر پرداخت خمس سالانه مالی را کسب کند، اگر شروع سال خمسی بعد از آن بوده، خمسش واجب است.

کاسب
نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس برای یک کاسب 10:47 - 1397/05/30 بازدید: 684

- بازاریان محترم برای خمس سالیانه‌ی خود تمام کالاهای موجود در مغازه را قیمت گذاری کنند و اصل سرمایه را از قیمت گذاری کالاهای موجود کم کنند با کم کردن قیمت اجناس از اصل سرمایه، آنچه که اضافه آمد سود سالیانه بوده و یک پنجم آن خمس می‌باشد.

خمس
خمس مالی که قرض داده شده است 14:39 - 1397/05/29 بازدید: 604

- قرضی که از درآمد سالیانه قبل از سال خمسی پرداخت شود، اگر قبل از سال خمسی از طرف قرض گیرنده پرداخت نشود، هر زمانی که قرض دهنده پول را دریافت کرد باید خمس آن را پرداخت کند.

خمس
تعیین سال خمسی برای کارمندان 13:55 - 1396/11/01 بازدید: 923

- کارمندان با دریافت اولین حقوق، همان ماه به عنوان ابتدای سال خمسی انها محاسبه می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.