زکات فطره

روزه، فطریه، پدر، فرزند، همسر
عدم پرداخت فطریه همسر و فرزندان از سوی پدر 11:34 - 1399/03/06 بازدید: 452

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر فردی که فقیر نیست، زکات فطره همسر و فرزندانش را پرداخت نکند، بر همسر یا فرزندان واجب نیست خودشان پرداخت کنند.

زکات، فطریه
آيا غير سادات مي‏توانند به سادات فطريه بدهند؟ 18:57 - 1399/03/01 بازدید: 428

- کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

زکات، فطریه
نیت زکات فطره چیست و زمان پرداخت آن چه موقع می باشد؟ 21:42 - 1399/02/30 بازدید: 542

-  کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد یا کنار بگذارد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند  پرداخت یا کنار گذاشتن فطریه را تا ظهر تأخیر بیندازد.

زکات، فطریه
نپرداختن فطریه و تکلیف اعضای خانواده 01:11 - 1398/03/14 بازدید: 238

- کسی که زکات فطریه را نداده اگر کوتاهی کرده و به عمد نپرداخته یا حتی کنار نگذاشته، کار حرامی مرتکب شده است و بنابر احتیاط واجب باید بعدا ( بدون نیت ادا و قضا ) فطریه را بدهد.

زکات، فطریه
 زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى ؟ 16:09 - 1398/03/12 بازدید: 145

- به نظرآیت الله خامنه ای لازم نيست زكات فطره از قوت غالب داده شود بلكه اگر از گندم، برنج و مانند اينها داده شود، كفايت مى‏‌كند.

فطریه، معصیت، تکلیف
عدم پرداخت فطریه 23:37 - 1397/12/14 بازدید: 123

- کسی فقیر نباشد و عمدا زکات فطره ندهد، گناهکار است و زکات فطره از گردنش ساقط نمی شود.

فطره، پدربزرگ، مادربزرگ
پرداخت زکات فطره به پدربزرگ و مادربزرگ 11:48 - 1397/11/28 بازدید: 259

- نوه نمی تواند زکات فطره خودرا به پدر بزرگ و مادر بزرگ بدهد.

روزه، فطره، فقیر، بی نماز
پرداخت زکات به فقیر بی نماز 16:17 - 1397/05/05 بازدید: 248

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زکات فطره باید به فقرای شیعه داده شود و بنابر احتیاط واجب اگر آشکارا معصیت کبیره می کند، ندهند.

روزه، زکات، فطره، نانخور
فطریه کسی که نان خور دو نفر است 00:05 - 1397/03/23 بازدید: 422

- زنی که هم از شوهر و هم از پدرش خرجی می گیرد، فطره اش به نسبت مقدار خرجی که می گیرد، بر هر دوی شوهر و پدر واجب است.

روزه، فطره،‌ واجب، النفقه، خودکفا
فطریه واجب النفقه خودکفا 23:33 - 1397/03/20 بازدید: 210

- کسانی که واجب النفقه مرد  بوده و هزینه هایشان را خودشان تأمین می کنند، اگر فقیر نباشند باید خودشان فطره را پرداخت نمایند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.