زمان افطار

تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت 09:59 - 1398/03/20 بازدید: 33

سوال: آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه‌اش چیست؟

روزه، افطار،‌ تبعیت
تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت 18:38 - 1398/02/30 بازدید: 79

- تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، اگر از موارد تقيه باشد جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد.

سفر به جایی که آفتاب غروب نکرده پس از افطار شرعی 13:42 - 1398/02/24 بازدید: 36

سوال: اگر روزه‏ داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.