زخم

وضو
وضو با وجود زخم همراه خون ریزی 10:58 - 1395/12/05 بازدید: 790

- اگر در یکی از اعضای وضو زخمی باشد که دایم از آن خون می آید، باید جبیره ای انتخاب شود که خون از خلال آن به بیرون سرایت نکند.

نماز
وضو با زخمی که خون ریزی دارد 11:37 - 1395/12/03 بازدید: 15751

- اگر در محل وضو زخمی باشد که خونش بند نمی آید، به نظر آیات عظام: خامنه ای و مکارم؛ اگر آب برای آن ضرر ندارد، باید آن را در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید و بعد آن عضو را به صورت ارتماسی وضو دهد و اگر خون بند نیامد، با پوشاندن آن، وضوی جبیره بگیرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.