روزه بیمار

روزه، ضرر، پزشگ
روزه نگرفتن به خاطر منع پزشک و کشف عدم ضرر در سال های بعد 17:31 - 1398/03/08 بازدید: 61

-  اگر از گفته پزشک متخصص و امين و يا از منشأ عقلايى ديگر، خوف از ضرر پيدا کند و روزه نگيرد، فقط قضا بر او واجب است.

روزه، بیمار
وظیفه بیمار در مورد روزه 17:40 - 1398/02/25 بازدید: 63

- کسی که می‌داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

روزه، واجب، معاف
کسانی که روزه برایشان واجب نیست 23:47 - 1397/02/25 بازدید: 431

- برخی از کسانی که روزه بر آن ها واجب نیست عبارتند از: پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن برایشان مشقت دارد، کسی که به سن بلوغ نرسیده و زن در حال حیض و نفاس.

روزه
دستور پزشک به نوشیدن مایعات برای روزه دار 09:18 - 1396/03/19 بازدید: 428

- در صورت ادامه بیماری و ناتوانی از قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، قضای روزه ساقط شده و فقط یک مد طعام برای هر روز به فقیر داده می شود.

روزه
وظیفه بیمار در مورد روزه 08:57 - 1396/03/19 بازدید: 370

- روزه با وجود بیماری، باطل است و مکلف باید در صورت بهبودی تا ماه رمضان سال بعد، قضای آن را بگیرد.

روزه
نظر پزشک غیر متدین در منع از روزه 18:44 - 1396/03/13 بازدید: 373

- حتی اگر از گفته پزشک غیر مسلمان نیز برای مکلف، ترس ضرر پیش بیاید، روزه حرام است.

روزه
روزه گرفتن با اعتقاد به مضر بودن آن 19:20 - 1396/03/09 بازدید: 382

- روزه گرفتن در صورت ایجاد تأخیر در بهبودی بیماری و اعتقاد به مضر بودن آن، حرام است.

روزه
افراد معاف از روزه 18:04 - 1396/03/09 بازدید: 710

- برخی از افرادی که روزه بر آنها واجب نیست عبارتند از: پیرمرد و پیرزنی ناتوان از روزه گرفتن؛ زن باردار یا شیرده که روزه برای خودش یا بچه، ضرر دارد؛ نابالغ و فرد بیهوش.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.