روحانیت

فرهنگ دینی

4. اشاعه فرهنگ دینی
جهاد تبلیغی، مسئولیت حوزویان بوده و در این برهه حسّاس نقش پررنگ تری پیدا کرده است.

شریعت

3. مرز بانی شریعت

روحانی
روی موج روحانیت هراسی

چکیده: دشمن مستکبر در مقابله با دین اسلام و کشورهای اسلامی از جمله ایران، یکی از سیاست‌های آن، برخورد با  مبلغین دین اسلام است که با سیاه نمای و زشت جلوه دان روحانیت ، که وظیفه اصلی هر روحانی تبلیغ دین اسلام است را، می‌خواهند این حلقه واسطه اسلام و مردم ، قطع نمایند که تا از دست رسی مردم به منابع فقهی که متصل به حضرات معصوم(علیه السلام) می‌باشد را کمرنگ و به تدریج قطع نمایند.

اسلام منهای روحانیت
اسلام منهای روحانیت

چکیده: اسلام منهای روحانیت

پاورقــــــــــــــــــــی

1. گلشن ابرار، جمعی از نویسندگان، قم، نشر معروف، چاپ اول، 1379 ش، ج2، ص874.
2. قلب سلیم، عبدالحسین دستغیب، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1351 ش، ص863.
3. گلشن ابرار، ج2، ص874.
4. همان، ص 875.
5. لاله محراب، مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، 1380 ه. ش، ص4.

دشمن

دشمن چند بار طرح قتل ایشان را می‌ریزد و اقدام به ترور می‌كند، اما ناكام می‌ماند. لحظاتی پیش از عروج، فرزندشان سیدمحمدهاشم، نزد ایشان می‌رود. او می‌گوید: «حال آقا دگرگون بود و حواسشان سرجا نبود. گفتم: به خبرنگاری وقت داده‌ام تا خدمتتان برسد، روزش را مشخص كنید. ایشان با دست اشاره كردند: نه!

دانشجویان

8. توجه به جوانان و دانشجویان

الگو

. نفوذ در دلها

فروتنی

5. ساده زیستی و فروتنی

توكل

3. توكل به خدا

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.