روحانیت

وظایف روحانیت در دهه سوم انقلاب

اشاره
نوشته‌ای كه پیش رو دارید متن سخنرانی حضرت آیت الله استادی است كه در نشست سیزدهم كانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندكی تلخیص تقدیم می‌گردد. مطالب ارائه شده بیان كننده مهمترین وظایف روحانیت و مخصوصا مبلغان ارجمند در زمان حاضر است. امید آنكه مورد توجه همه شما عزیزان قرار گیرد.

روحانیت,روحانی
بررسی فاصله موجود میان روحانیت و مردم

چکیده: بطور مسلم، انتظار مردم از جامعه روحانیت، انتظار و توقعی است که مردم از دین دارند؛ چون بالاخره مردم توقع و انتظاراتی از دین دارند که بالطبع این انتظارات به افرادی بازگو می‌شود که اصطلاحا پرچم دار دین می‌باشند؛ یعنی جامعه روحانیت و طلبه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.