روحانیت

خوبی مردم 21:41 - 1393/10/29 بازدید: 144

2 - خوبی مردم
گاهی اوقات پیامبر خدا تمام امتیازات را دارد ولی در یك جمعیت و گروهی واقع می‌شود كه آن‌ها حالت پذیرش ندارند. در این صورت هر مقدار تلاش و كوشش كند، به جایی نمی‌رسد.

عوامل توفیق انبیاء الهی 21:40 - 1393/10/29 بازدید: 140

1 - منطق فطرت پسند و عقل پسند

وظایف روحانیت در دهه سوم انقلاب 21:40 - 1393/10/29 بازدید: 304

اشاره
نوشته‌ای كه پیش رو دارید متن سخنرانی حضرت آیت الله استادی است كه در نشست سیزدهم كانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندكی تلخیص تقدیم می‌گردد. مطالب ارائه شده بیان كننده مهمترین وظایف روحانیت و مخصوصا مبلغان ارجمند در زمان حاضر است. امید آنكه مورد توجه همه شما عزیزان قرار گیرد.

روحانیت,روحانی
بررسی فاصله موجود میان روحانیت و مردم 10:36 - 1393/05/25 بازدید: 849

چکیده: بطور مسلم، انتظار مردم از جامعه روحانیت، انتظار و توقعی است که مردم از دین دارند؛ چون بالاخره مردم توقع و انتظاراتی از دین دارند که بالطبع این انتظارات به افرادی بازگو می‌شود که اصطلاحا پرچم دار دین می‌باشند؛ یعنی جامعه روحانیت و طلبه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.