رفتار وهابیت

با دست بسته یا باز؟ 06:49 - 1398/02/05 بازدید: 108

یک فرد وهابی: نمازی که شما شیعیان می خوانید، یک اشتباه روشن است.
پاسخ: رفتارهای دینی بایستی مستند و مدلل به مدارک و اسناد معتبر عقلی و نقلی باشد؛ در این صورت موجه و معقول است و این مهم در میدان مباحثات و مناظرات علمی قابل ردیابی است. با گمانه زنی، مغالطه و اتهام، خورشید حقیقت در پس و پشت ابر تردید باقی می ماند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.