رعایت نوبت

گرفتن جا
گرفتن جا در اتوبوس و صف 20:07 - 1397/12/23 بازدید: 181

- در صف‌ها حق تقدم با کسی است که زودتر حضور پیدا کند و گرفتن جا در اینگونه موارد معنا ندارد.

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است 20:51 - 1397/10/27 بازدید: 606

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

حق، نوبت، ویزیت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت 00:30 - 1397/09/23 بازدید: 111

- در صورتی که بیماران دیگر نوبت گرفته اند و منتظر رسیدن نوبت شان هستند، رفتن بدون نوبت، حق الناس است. 

ویزیت، منشی، نوبت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت 22:19 - 1397/07/23 بازدید: 180

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ویزیت خارج از نوبت به واسطه دوستی با منشی، جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.