رضاپهلوی

رضاشاه
عناصر حکومت پهلوی که توسط رضاخان قلع و قمع شدند

- دیکتاوری به نام رضا شاه به چیزی جز سلطه‌ی مطلق بر کشور نمی‌اندیشید و هرکس را که مانعش میشد از سر راه برمی‌داشت.

فاسد
نمونه‌ای از آزادی بیان در حکومت رضا خان!

- رویه‌ی سلطنت رضاخان، سرکوب هر فکر مخالف بدون در نظر گرفتن آزادی بیان بود.

فاسد
فقط چند نمونه از جنایات رضا شاه در قتل نخبگان!

- مصلحان و روشنگران جامعه همیشه در معرض دشمنی دیکتاتورها قرار داشتند؛ موضوعی که در دوران رضا شاه، بسیار برجسته بود.

فاسد
خفقان سلطنت رضاخان

- کشتار و طرد افراد صاحب نفوذ، شیوه‌ی رایج دیکتاتورها برای بقای خود است و رضاخان را باید استاد این کار معرفی کرد.

پهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛ «سقوط نظام پادشاهی قطعی است» - 3

- یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛«سقوط نظام پادشاهی قطعی است» - 2

- یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛ «سقوط نظام پادشاهی قطعی است»

-یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
شاه انسان کاملی است!!

-اسدالله علم می‌گوید: راجع به یک معامله به شاه عرض کردم که فلان کس یک میلیون دلار حق معامله می‌خواهد از طرف ما بگیرد. با کمال تعجب دیدم اجازه دادند که باز هم معامله بکنیم.

2500 ساله
اعتراض تاریخی امام خمینی به جشن2500 ساله پهلوی

- امام خمینی ازجمله کسانی بودند که به جشن 2500 ساله اعتراض داشتند و قائل به این بودند که بجای این هزینه هنگفت این هزینه ها خرج مردم گرسنه‌ی ایران شود و چرا باید برپا کنندگان این جشن اسرائیلی ها باشند و در پایان از علما و مردم خواستند نسبت به این جشن معترض و در آن شرکت نکنند.

شاه و آمریکا
عاقبت یک عمر خدمت به آمریکا

- عاقبت خوش رقصی شاه برای آمریکا به اینجا ختم می شود که حتی شاه را به آمریکا راه نمی دهند و خود شاه در تماس تلفنی به کسینجر به این بدعهدی و ناسپاسی آمریکاییها اعتراض و اعتراف می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.