رضاپهلوی

پهلوی
از محمدرضاشاه بشنوید درباره محمدرضاشاه!

-محمدرضا شاه صراحتا به بی‌جرأت بودن پدرش اعتراف می‌کند!

رضاشاه
گذرنامه برای سفرهای بین شهری!

-رضاخان قانوی وضع کرده بود که برای ورود به شهرهای ایران نیاز به گذرنامه بود!

 فاسد محمدرضا شاه
ولخرجی حیرت‌آور جشن‌های ۲۵۰۰ ساله پهلوی

-ولخرجی‌های حیرت‌آور شاه در حالی بود که مردم ایران در فقر و فلاکت عجیبی به سر می‌بردند.

فاسد
تلاش دائمی «پهلوی پسر» برای اثبات برتری بر «پهلوی پدر»!

- پهلوی دوم، سایه‌ی سنگین پدر را دائما روی سرش احساس می‌کرد و آن را تاب نمی‌آورد؛ به همین دلیل، تلاش فراوانی می‌کرد تا خود را بهتر و بالاتر معرفی کند.

فاسد
سوئیس؛ عشرت‌کده‌ی پرهزینه‌ی شاه ایران!

- فقط یک نمونه از تفریحات ثابت محمدرضا شاه این بود که هرسال بیش از دو ماه در سوئیس، مشغول تفریح و عیاشی بود!

فاسد
چرا استبداد پهلوی بدتر از همه‌ی سلسله‌های پادشاهی بود؟

- استبداد و خودکامگی پادشاهان در این مملکت، به وفور وجود داشته است اما هیچکدام به پای استبداد پهلوی نمی‌رسند.

رضاشاه
عناصر حکومت پهلوی که توسط رضاخان قلع و قمع شدند

- دیکتاوری به نام رضا شاه به چیزی جز سلطه‌ی مطلق بر کشور نمی‌اندیشید و هرکس را که مانعش میشد از سر راه برمی‌داشت.

فاسد
نمونه‌ای از آزادی بیان در حکومت رضا خان!

- رویه‌ی سلطنت رضاخان، سرکوب هر فکر مخالف بدون در نظر گرفتن آزادی بیان بود.

فاسد
فقط چند نمونه از جنایات رضا شاه در قتل نخبگان!

- مصلحان و روشنگران جامعه همیشه در معرض دشمنی دیکتاتورها قرار داشتند؛ موضوعی که در دوران رضا شاه، بسیار برجسته بود.

فاسد
خفقان سلطنت رضاخان

- کشتار و طرد افراد صاحب نفوذ، شیوه‌ی رایج دیکتاتورها برای بقای خود است و رضاخان را باید استاد این کار معرفی کرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.