رضاخان

پهلوی
تنها نقطه قوت پهلوی 23:11 - 1398/02/27 بازدید: 34

-محمدرضا پهلوی هر اندازه در اداره‌ی مملکت، بی لیاقت و ناتوان بود اما در یک چیز، بسیار پرتحرک و ماهر بود و آن عیش و نوش و سفرهای متعدد به نقاط مختلف تفریحی در دنیا!

 بروجردی
فارسی نمی نوشتیم اگر بروجردی نبود... 22:22 - 1398/02/17 بازدید: 36

-آنچه که تاثیر بسزایی در تغییر فرهنگ ملتها داشته و به نوعی موجب تغییر در نوع زندگی افراد می شود تغییر زبان و ورود زبان بیگانه به زندگی است.

رضاخان
دستور شرابخواری رضا شاه در شب اول محرم! 21:51 - 1398/02/17 بازدید: 29

-قصد رضاخان برای غرب‌زده کردن ایران به قدری جدی بود که حتی احترام دهه اول ماه محرم را هم نگه نمی‌داشت.

پهلوی
از محمدرضاشاه بشنوید درباره محمدرضاشاه! 23:50 - 1398/01/31 بازدید: 55

-محمدرضا شاه صراحتا به بی‌جرأت بودن پدرش اعتراف می‌کند!

محمدرضاشاه
حکومت شاه در دست آمریکا 23:24 - 1398/01/31 بازدید: 50

-شاه صراحتا عقیده داشت که شیشه‌ی عمر حکومتش به دست آمریکا است!

رضاشاه
گذرنامه برای سفرهای بین شهری! 13:36 - 1398/01/30 بازدید: 38

-رضاخان قانوی وضع کرده بود که برای ورود به شهرهای ایران نیاز به گذرنامه بود!

 رضاخان
«امر به معروف و نهی از منکر» به سبک رضاخان! 10:47 - 1398/01/17 بازدید: 49

-از اولین اقدامات رضاخان، ممنوع کردن «امر به معروف و نهی از منکر» بود که واکنش شدید مردم و علما را در پی داشت.

فاسد
چرا استبداد پهلوی بدتر از همه‌ی سلسله‌های پادشاهی بود؟ 11:55 - 1397/12/06 بازدید: 89

- استبداد و خودکامگی پادشاهان در این مملکت، به وفور وجود داشته است اما هیچکدام به پای استبداد پهلوی نمی‌رسند.

فاسد
نمونه‌ای از آزادی بیان در حکومت رضا خان! 18:50 - 1397/11/28 بازدید: 57

- رویه‌ی سلطنت رضاخان، سرکوب هر فکر مخالف بدون در نظر گرفتن آزادی بیان بود.

فاسد
فقط چند نمونه از جنایات رضا شاه در قتل نخبگان! 09:11 - 1397/11/28 بازدید: 104

- مصلحان و روشنگران جامعه همیشه در معرض دشمنی دیکتاتورها قرار داشتند؛ موضوعی که در دوران رضا شاه، بسیار برجسته بود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.