رضاخان

رضاخان
رضاخان و داستان امر به معروف و نهی ازمنکر 09:58 - 1398/06/17 بازدید: 61

- از اولین اقدامات رضاخان، ممنوع کردن «امر به معروف و نهی از منکر» بود که واکنش شدید مردم و علما را در پی داشت.

پهلوی
تنها نقطه قوت پهلوی 23:11 - 1398/02/27 بازدید: 78

-محمدرضا پهلوی هر اندازه در اداره‌ی مملکت، بی لیاقت و ناتوان بود اما در یک چیز، بسیار پرتحرک و ماهر بود و آن عیش و نوش و سفرهای متعدد به نقاط مختلف تفریحی در دنیا!

 بروجردی
فارسی نمی نوشتیم اگر بروجردی نبود... 22:22 - 1398/02/17 بازدید: 81

-آنچه که تاثیر بسزایی در تغییر فرهنگ ملتها داشته و به نوعی موجب تغییر در نوع زندگی افراد می شود تغییر زبان و ورود زبان بیگانه به زندگی است.

رضاخان
دستور شرابخواری رضا شاه در شب اول محرم! 21:51 - 1398/02/17 بازدید: 85

-قصد رضاخان برای غرب‌زده کردن ایران به قدری جدی بود که حتی احترام دهه اول ماه محرم را هم نگه نمی‌داشت.

پهلوی
از محمدرضاشاه بشنوید درباره محمدرضاشاه! 23:50 - 1398/01/31 بازدید: 447

-محمدرضا شاه صراحتا به بی‌جرأت بودن پدرش اعتراف می‌کند!

محمدرضاشاه
حکومت شاه در دست آمریکا 23:24 - 1398/01/31 بازدید: 103

-شاه صراحتا عقیده داشت که شیشه‌ی عمر حکومتش به دست آمریکا است!

رضاشاه
گذرنامه برای سفرهای بین شهری! 13:36 - 1398/01/30 بازدید: 85

-رضاخان قانوی وضع کرده بود که برای ورود به شهرهای ایران نیاز به گذرنامه بود!

 رضاخان
«امر به معروف و نهی از منکر» به سبک رضاخان! 10:47 - 1398/01/17 بازدید: 155

-از اولین اقدامات رضاخان، ممنوع کردن «امر به معروف و نهی از منکر» بود که واکنش شدید مردم و علما را در پی داشت.

فاسد
چرا استبداد پهلوی بدتر از همه‌ی سلسله‌های پادشاهی بود؟ 11:55 - 1397/12/06 بازدید: 153

- استبداد و خودکامگی پادشاهان در این مملکت، به وفور وجود داشته است اما هیچکدام به پای استبداد پهلوی نمی‌رسند.

فاسد
نمونه‌ای از آزادی بیان در حکومت رضا خان! 18:50 - 1397/11/28 بازدید: 147

- رویه‌ی سلطنت رضاخان، سرکوب هر فکر مخالف بدون در نظر گرفتن آزادی بیان بود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.