رشد پرخاشگری

پرخاشگر
چگونگی برخورد با جوان عصبی و پرخاشگر 22:58 - 1397/06/13 بازدید: 1046

- چنانچه‌ پدر يا مادری خلق ‌و خويی عصبانی و پرخاشگر داشته‌ باشند، بالطبع فرزندشان‌ نيز پرخاشگر خواهد شد؛ چراکه اين‌ رفتار توسط‌ فرزند فرا گرفته‌ مي‌‌شود.

خشنونت همسر را با خشونت پاسخ ندهید! 15:00 - 1397/05/11 بازدید: 128

خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهيد. خشونت را با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب درباره مساله مورد نظر به بحث و گفت و گو بپردازيد.

پشت هر واکنش پرخاشگرانه‌ای، ناگفته‌هایی وجود دارد 18:00 - 1397/05/01 بازدید: 120

پشت هـر واکنش انفـجاری و پرخاشگرانه‌ای، ناگفته‌هـایی وجود دارد، ناگفته‌ها و مسـائلی که روی هم تلمـبار شـده‌اند.

پرخاشگري چگونه در افراد رشد مي كند؟ 13:08 - 1396/06/13 بازدید: 80

علل پديد آورنده رفتار پرخاشگرانه بدین شرح است:1- عوامل ارثي و سرشتي2- علل اجتماعي3- ناكامي4- الگو برداري فرد پرخاشگر از پدر و مادر خواهر و برادر و افرادي كه كشش خاصي بسوي آنها دارد و دوستان و همسالان5- نقش اولياي مدرسه

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.