دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

چکیده: دعا و نیایش پلی زیباست که ارتباط بین معبود و مخلوق را بهبود می بخشد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.