دستاورد آتئیست ها

خودکشی
«خودکشی» دستاورد خداناباوری

تحقیقات دانشمندان نشان داده است که خداناباوران، اغلب اقدام به خودکشی می‌کنند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.