درمان عصبانیت

نسخه قرآن مجید و پیامبر اعظم برای افراد عصبانی

در آیات الهی و روایات اسلامی پیرامون روش های غلبه بر خشم موارد متعددی بیان شده است كه به صورت اختصار به برخی از آنها اشاره می شود.

نسخه قرآن مجید برای افراد عصبانی
نسخه قرآن مجید برای افراد عصبانی

- از دیدگاه قرآن کریم مهمترین راه درمان افراد عصبانی تقوا و پرهیزکاری و گذشت از اشتباهات دیگران است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.