خمس هدیه

خمس هدیه 22:10 - 1399/02/09 بازدید: 64

سلام علیکم 

خمس
خمس هدیه 11:05 - 1398/08/12 بازدید: 217

اگر هدیه، صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و در حدّ شأن او باشد خمس ندارد.

تکلیف گیرنده هدیه‌ای که خمس آن پرداخت نشده 16:16 - 1398/02/13 بازدید: 75

سوال: چنانچه شخصی هدیه‌ای دریافت کند که قبلا خمس آن پرداخت نشده باشد، تکلیف دریافت کننده چیست؟

هدیه، خمس، گیرنده
تکلیف گیرنده هدیه ای که خمس آن پرداخت نشده 20:45 - 1398/02/06 بازدید: 750

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هدیه اگر به لحاظ خمس درآمد کسب باشد، خمس آن بر ذمه هدیه دهنده است و بر گیرنده آن تکلیفی نیست.

خانه، ازدواج، خمس
خمس خانه خریداری شده برای سکونت بعد از ازدواج 13:38 - 1397/08/10 بازدید: 329

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر تهیه وسائلی مانند خانه برای پسر متعارف است جزو مؤونه است و خمس ندارد.

خمس، سهام، هدیه
تعلق خمس به سهام هدیه 23:43 - 1397/05/20 بازدید: 229

- طبق مقام معظم رهبری؛ اصل سهام هدیه خمس ندارد ولی سود آن اگر تا سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

سال، خمسی، طلا، همسر، خمس
سال خمسی و خرید طلا برای همسر 00:58 - 1396/11/14 بازدید: 565

- طبق نظر مقام معظم رهبری، خرید طلا برای همسر، اگر به نیت فرار از خمس باشد، وجوب خمس را رفع نمی کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.