خدیجه کبری

حضرت خدیجه
بانویی نمونه 17:49 - 1396/03/15 بازدید: 209

- حضرت خدیجه(سلام‌الله‌علیها) بانویی نمونه بود که با ایثار و فداکاری نقش مهمی در ریشه گرفتن و بارور شدن اسلام داشت.

حضرت خدیجه
عام الحزن 11:00 - 1396/03/15 بازدید: 271

- حضرت خدیجه(سلام‌الله‌علیها) ویژگی‌های بارزی داشتند؛ افتخاراتی که در تاریخ اسلام کسی را به مانند او نمی‌توان یافت.

 حضرت خدیجه
ویژگی ممتاز خدیجه کبری 22:29 - 1396/03/14 بازدید: 513

-گذشتن از مال و دارایی و انفاق آن در مسیر رضای پروردگار و اهداف نبوی، از جمله خصوصیات و ویژگی های ممتاز خدیجه کبری(سلام الله علیها) بود.

خدیجه کبری
نگاهی به فضایل حضرت خدیجه(سلام‌الله‌علیها) 14:22 - 1394/04/04 بازدید: 510

چکیده: هرکس با هر دیدگاه تحلیلی، با فضائل حضرت خدیجه(سلام‌الله‌علیها)، این بانوی بزرگ رو به رو شود، اولین چیزی که چشم او را خیره می‌کند، ایثار بی مانند ایشان است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.