خداناباوران

اخلاق
خداناباور و چالش اخلاق 09:10 - 1397/12/02 بازدید: 112

تحقیقات میدانی حکایت کننده از این واقعیت است که بدون اعتقاد به خداوند، نمی‌توان مصداق فعل اخلاقی را شناخت.

آیه قرآن
تعصب خدا ناباوران بر بی دینی 14:31 - 1397/01/11 بازدید: 803

خداناباوران با اهتمام شبانه روزی خود و برنامه ریزی برای مقابله با دین اسلام و ادیان دیگر، بر بی دینی خود تعصب دارند. اما در عین حال خود را بی تعصب قلمداد می‌کنند.

نشانه جهالت 12:16 - 1395/11/21 بازدید: 160

- بی‌خدایی نشانه عدم درک درست از هستی و بی‌توجهی به دلایل وجود خدا است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.