خداشناسی

نابود شدن خدا به دست خودش 14:50 - 1398/06/21 بازدید: 122

آیا خدا میتونه خودش را نابود کنه

-------------------------------------

واجب الوجود بودن انسان 08:28 - 1398/06/20 بازدید: 86

آیا انسان میتونه مثل خدا واجب الوجود باشه

-------------------------------------

واجب الوجود نبودن خدا 12:07 - 1398/06/15 بازدید: 130

اگه خدا واجب الوجود نبود چی میشد

-------------------------------------

شهوت خدا 10:49 - 1398/05/05 بازدید: 189

آیا خداوند هم مثل انسان شهوت دارد

-------------------------------------

خداشناسی قلبی 09:49 - 1397/12/07 بازدید: 94

انسان می‌تواند از راه قلب، خدا را بشناسد. متقن‌ترین راه شناخت خدا، همین راه است. کافی است مقداری از هیاهوی دنیا به واقعیت هستی متوجّه شویم. در این صورت به اندازه‌ی حدّ وجودی خودمان، خدا را بدون واسطه می‌یابیم.[1]

راه‌های خداشناسی 09:48 - 1397/12/07 بازدید: 175

راه‌های بسیاری برای اثبات وجود خدا، وجود دارد. این راه‌ها به دو راه اصلی بر می‌گردد:

1. راه قلب و شهود(علم حضوری)؛

2. راه عقل و استدلال (علم حصولی)؛ [1]

-------------------------------------

خاستگاه دین 09:40 - 1397/12/07 بازدید: 65

پیدایش دین را می‌توان در اراده‌ی خداوند برای هدایت آدمیان (در قالب انزال وحی) ریشه‌یابی کرد؛ و راز گرایش به دین- افزون بر دلایل عقلی- در فطرت خداجوی انسان و نیازهای اصیل روانی و اجتماعی او قابل پی‌جویی است. [1]
-----------------------
پی‌نوشت:

 شناخت خدا
مناظره ای حول شناخت خدا 11:32 - 1397/05/05 بازدید: 171

خداوند متعال بدیهی‌ترین و روشن‌ترین حقیقت جهان است، اما علائق دنیوی سبب غفلت انسان از خداست، وقتی غبار این علائق کاذب با روی داد حوادثی کنار رود انسان‌ها با عمق جان خدا را درک می‌کنند.

سوره قلم
آیه 42 سوره قلم و ادعای نا بجای شبهه افکنان 09:36 - 1397/01/28 بازدید: 474

-این آیه ربطی جسم بودن خدا ندارد و در مورد مشرکین ومجرمین در قیامت می باشد و حالات آنان را تشریح می کند

دومینو
فطرت، تایید کننده خدا 14:57 - 1396/08/01 بازدید: 629

-خداشناسی یک موضوع فطری است[عنکبوت/61] و هر انسان پاک فطرتی، پی به وجود او می‌برد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.