#خانواده و کرونا

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 15 23:54 - 1399/01/18 بازدید: 35

در خانه  میمانیم و با بچه ها، بازی می کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 14 23:26 - 1399/01/18 بازدید: 59

 در خانه میمانیم و اخبار را از منابع رسمی دنبال می کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 12 23:18 - 1399/01/18 بازدید: 24

در خانه میمانیم و خانه را سرشار از عشق و صفا می کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 11 23:14 - 1399/01/18 بازدید: 54

در خانه میمانیم و موسیقی گوش می کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 9 23:08 - 1399/01/18 بازدید: 45

در خانه میمانیم تا کودکانمان سلامت بمانند

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 8 23:05 - 1399/01/18 بازدید: 76

در خانه میمانیم تا از خود و خانواده مان مراقبت کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 7 22:52 - 1399/01/18 بازدید: 67

در خانه میمانیم تا ایران را خانه خوبان کنیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 6 22:48 - 1399/01/18 بازدید: 49

در خانه میمانیم و دربرابر کرونا همچون کوه می ایستیم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 5 20:02 - 1399/01/18 بازدید: 20

در خانه میمانیم تا آمار مبتلایان کاهش یابد

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان

در خانه میمانیم، تا سالم بمانیم 4 19:59 - 1399/01/18 بازدید: 65

در خانه میمانیم و دید وبازدید نمی رویم

#شکست_کرونا
#خانواده و کرونا
#کرونا در ایران وجهان
 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.