حقانیت اسلام

پادشاه حبشه
چرا پادشاه حبشه مسلمانان را آزاد گذاشت؟ 16:18 - 1398/12/10 بازدید: 274

مسیحیان اطراف مدینه چون با اسلام مبارزه کرده و با مشرکین مکه همراه بودند، احکام جزیه در مورد آنان اجرا شد.

غرب
غربی‌ها هم دست دان را حرام کردند! 05:14 - 1398/03/17 بازدید: 107

در غرب برای کاهش آزار جنسی دست دادن و بغل کردن جنس مخالف ممنوع شده است.

قرآن
زنبور سند حقانیت قرآن 07:00 - 1398/01/27 بازدید: 143

قرآن معجزه الهی است؛ زیرا معارفی را بیان می‌کند که بعد از 1400 سال تازه علم به آن دست یافته است.

شراب
«شراب» مشکل مردم دانمارک 07:20 - 1398/01/24 بازدید: 143

مصرف شدید سیگار و الکل رتبه اول تعداد سرطانی را نصیب دانمارک کرد.

شراب
مشروبات الکلی یکی از سه عامل مهم مرگ در انگلیس 06:30 - 1398/01/24 بازدید: 92

یکی از عوامل مهم مرگ در انگلیس، مصرف مشروبات الکلی است.

پلورالیسم دینی
اندکی تأمل در پلورالیسم دینی 07:00 - 1397/05/25 بازدید: 190

آیات قرآن مجید نه تنها پلورالیسم دینی را اثبات نمی کند، بلکه مخالف آن است.

حقانیت انحصاری اسلام
حقانیت اسلام و نفی پلورالیزم 08:00 - 1396/08/29 بازدید: 594

با دلایل عقلی و نقلی، پلورالیزم باطل است و نمی‌توان پذیرفت که همه ادیان هم‌زمان حق باشند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.