حقانیت اسلام

غرب
غربی‌ها هم دست دان را حرام کردند!

در غرب برای کاهش آزار جنسی دست دادن و بغل کردن جنس مخالف ممنوع شده است.

قرآن
زنبور سند حقانیت قرآن

قرآن معجزه الهی است؛ زیرا معارفی را بیان می‌کند که بعد از 1400 سال تازه علم به آن دست یافته است.

شراب
«شراب» مشکل مردم دانمارک

مصرف شدید سیگار و الکل رتبه اول تعداد سرطانی را نصیب دانمارک کرد.

شراب
مشروبات الکلی یکی از سه عامل مهم مرگ در انگلیس

یکی از عوامل مهم مرگ در انگلیس، مصرف مشروبات الکلی است.

پلورالیسم دینی
اندکی تأمل در پلورالیسم دینی

آیات قرآن مجید نه تنها پلورالیسم دینی را اثبات نمی کند، بلکه مخالف آن است.

حقانیت انحصاری اسلام
حقانیت اسلام و نفی پلورالیزم

با دلایل عقلی و نقلی، پلورالیزم باطل است و نمی‌توان پذیرفت که همه ادیان هم‌زمان حق باشند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.