جهیزیه به قدر توان

الگوهایی برای ازدواج اضطراری

- ازدواج دانشجویی و زندگی در خوابگاه
- ازدواج و شروع زندگی با حداقل مراسم
- زندگی همراه خانواده در منزل پدر دختر یا پسر
- ازدواج با مهریه پایین در مقابل جهیزیه مختصر

جهیزیه‌های سنگین، مانعی برای ازدواج آسان

نگذارید جهیزیه‌ها را سنگین کنند...

جهیزیه مانع ازدواج یا تسهیل‌کننده آن؟

نمایش دادن و به رخ کشیدن جهیزیه در وسط خیابان...

جهیزیه به قدر ضرورت

در اکثر مواقع 30 درصد جهیزیه‌ها جزء لوازم زندگی است و بقیه یعنی 70 درصد اضافی و تشریفاتی است. خانواده‌های عزیز چرا به خاطر تهیه وسایل غیر‌ضروری و تجملی خود را به قرض و مشكلات می‌اندازید.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.