جماع در حال روزه

روزه، جماع، رضایت
جماع در ماه رمضان و رضایت همسر 18:18 - 1398/03/11 بازدید: 170

- اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد، علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

روزه، آمیزش، حرام
باطل کردن روزه با آمیزش جنسی حرام یا خوردن حرام 19:45 - 1398/03/05 بازدید: 154

- کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده؛ بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد.

روزه، نزدیکی، اذان
تکلیف روزه زن در صورت نزدیکی با اکراه شوهر قبل از اذان صبح 22:46 - 1397/10/16 بازدید: 643

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با اجباری که زن را بی اراده کرده، قبل از اذان صبح، جماع انجام گیرد روزه زن باطل نمی شود ولی اگر با اکراه ولی از روی اراده جماع صورت گرفته روزه باطل است و علاوه بر قضا، کفاره هم واجب است.

روزه، جماع، آمیزش
عدم آگاهی به مبطل بودن جماع در حال روزه 23:18 - 1397/06/10 بازدید: 396

- نزدیکی هنگام روزه حرام است و سبب باطل شدن روزه و واجب شدن قضا و کفاره می شود.

روزه، جماع، زن و شوهر
جماع عمدی یا از روی فراموشی هنگام روزه 13:05 - 1397/03/17 بازدید: 429

- در صورت جماع عمدی زن و شوهر روزه دار، روزه هر دو باطل شده و کفاره عمدی دارد.

روزه، ملاعبه، منی
ملاعبه با همسر و خروج منی هنگام روزه 23:04 - 1397/03/15 بازدید: 923

- طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر شخصی بدون قصد خارج شدن منی، ملاعبه کند و به طور اتفاقی منی از او خارج شود، چنانچه عادت ندارد که با این مقدار ملاعبه و بازی از او منی خارج شود و به طور اتفاقی منی خارج شود، روزه اش صحیح است.

روزه، اجبار، جماع، شک، دخول
اجبار به جماع یا شک در دخول هنگام روزه 23:02 - 1397/03/15 بازدید: 983

- اگر روزه دار، قصد دخول نداشته و شک در دخول پیدا کند، روزه اش صحیح است.

روزه، نزدیکی، جماع
دخول کمتر از ختنه گاه و عدم خروج منی هنگام روزه 23:48 - 1397/03/14 بازدید: 1469

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که به اندازه کمتر از ختنه گاه دخول صورت گیرد و منی هم خارج نشود، روزه باطل نمی شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.