جبر و اختیار

چگونه می توان یزید را ملعون شمرد؟

اِخبار، اجبار نمی آورد.

جبر
مثال زیبایی در مورد رابطه ما با خدا

رابطه ما با خدا، مانند رابطه معلم رانندگی و کار آموز است.

شب قدر
در شب قدر نیز همه چیز به دست ماست

-همه امور انسان و تمام هستی، به دست خداوند متعال است؛ اما در مورد امور انسان، خود خداوند متعال اراده کرده که اختیار انسان نیز جز علل تحقق آن قرار گیرد، یعنی خداوند متعال اراده می‌کند، آن‌چه ما اراده کنیم.

اختیار
انسان جایزالخطا نیست!

برخی از جمله «انسان جایز الخطاست» این گونه بهره برده اند که انسان می تواند هر کاری را که دوست دارد انجام دهد حال آنکه این جمله به این معناست که ممکن است از انسان خطایی سر بزند.

جبر و اختیار
راز شقاوت و جهنمی شدن افراد

راز شقاوت و جهنمی شدن افراد را می توان در دو مطلب خلاصه کرد، اول: بی اعتنایی به راهنمایی پیامبران و رسول الهی و دوم: عدم استفاده از قوه تعقل و اندیشه. 

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.