توجیه بی حجابی

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو 10:17 - 1394/06/10 بازدید: 2828

چکیده: ملاک حق و باطل نباید اکثریت باشد هرچند در یک زمانی ممکن است اکثریت با یک استدلال درستی راه صحیح را انتخاب کنند ولی با این حال ملاک و شاخص اکثریت نیست بلکه همان استدلال درست است.

حجاب
الکی مثلا من دلم پاکه!!! 23:28 - 1394/05/16 بازدید: 5047

چکیده:سخن «دلت باید پاک باشد» اگر بدون رعایت اعمال نیک در ظاهر باشد حرفی مفت است که هرگز با منطق قرآن و دین همخوانی و سازگاری ندارد. بلکه این سخن، منطق شیطان است تا با این بهانه واهی گنه کاران را به ترک واجبات و نیز اشتغال به محرمات مشغول کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.