تناقض در قرآن

چگونگی خلقت آسمان و زمین
چگونگی خلقت آسمان و زمین 06:04 - 1398/02/03 بازدید: 154

منظور از پيوستگى در این آیه، يك نواخت بودن مواد جهان است به طورى كه همه در هم فرو رفته بود و به صورت ماده واحدى خودنمايى ‏‌كرده است.

علم غیب
علم خدا به امور پنج گانه! 12:04 - 1397/10/14 بازدید: 188

-علم تفصیلی و به تمام جزئیات تنها مختص به خداست و هیچ انسانی از آن آگاه نیست.

زبان قرآن 11:44 - 1397/05/24 بازدید: 79

چند سطحی و طولی بودن معنا

عدم تناقض در قرآن 11:00 - 1397/05/09 بازدید: 237

آیا در قرآن تنافی و تتناقض وجود دارد؟

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.