تجاوز به زنان

زنان جامعه
آدرس غلط در مورد زنان!

-استفاده ابزاری از زنان از حربه‌ها و نیرنگ کسانی است که در برنامه‌های خود هرگونه فساد جامعه را منوط به لجن کشیدن زن در جامعه می‌دانند.

تمدن غرب
آزادی غربی حتی به سناتور آمریکایی نیز رحم نکرد

آزادی غربی فساد را در تمام ارگان‌های کشورهای غربی رواج داده است.

جنسی
یک سوم کارمندان سازمان ملل مورد آزار جنسی قرار گرفتند

- بر اساس پژوهشی که نتایج آن منتشر شده در دو سال اخیر از هر سه کارمند سازمان ملل متحد یک کارمند حین کار مزاحمت جنسی را تجربه کرده است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.