تاثیر دین بر افسردگی

عصبانیت
مضطرب و عصبی هستم!!! 15:37 - 1398/04/06 بازدید: 318

- معمولا ریشه عصبی بودن ها اضطراب یا افسردگی است. افرادی که این دو حالت را تجربه می کنند بی حوصلگی زیاد دارند و به دلیل آستانه پایین تحمل خود زود عصبی می شوند.

خطر افسردگی در افراد غیرمذهبی 22:08 - 1397/08/12 بازدید: 34

ﺩ‌ﺍﻧﺸﮕـﺎﻩ ﮐﻤﺒـﺮﯾـﺞ:

افراد غیرمذهبی د‌ر مقایسه با افراد مذهبی بیشتر د‌ر معرض افسرد‌گی قرار د‌ارند.

 

https://goo.gl/yWzPgX

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.