بودجه98

بودجه حوزه
مقایسه‌ای بین بودجه حوزه علمیه و دانشگاه تهران

- هزینه آموزش سالانه یک طلبه در دوره کارشناسی، یک میلیون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده و برای یک دانشجوی کارشناسی رشته انسانی دانشگاه تهران، ده میلیون و هشتصد هزار تومان؛ یعنی مابه التفاوت آموزش طلبه با دانشجوی دانشگاه تهران در دوره کارشناسی رشته علوم انسانی، منفی ۹۱ است.

دولت روحانی
جزییات بدهی ۳۳۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سه طلبکار عمده

- بدهی دولت در خرداد 97 نسبت به اسفند 96 حدود 31 درصد رشد کرده است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.