بانوان

بانوان فرماند‌هان جنگ اقتصادی 00:45 - 1397/09/21 بازدید: 91

در تحریم و جنگ اقتصادی خانم‌های ایرانی از بهترین فرماندهان می‌شوند، اگر روح خرید پوشاک ایرانی را به خانواده‌هایشان انتقال دهند و اطلاعات سلیقه خانواده خود‌ را به صنعت پوشاک کشور ارائه دهند.

 

منبع : https://goo.gl/i37N6u

بانوان فرمانده‌هان جنگ اقتصادی
بانوان فرمانده‌هان جنگ اقتصادی 11:40 - 1397/09/18 بازدید: 134

در تحریم و جنگ اقتصادی خانم‌های ایرانی از بهترین فرمانده‌هان می‌شوند، اگر روح خرید پوشاک ایرانی را به خانواده‌هایشان انتقال دهند و اطلاعات سلیقه خانواده‌ را به صنعت پوشاک کشور ارائه دهند.

شیر زنان مجاهد، بانوان فداکار(2) 22:19 - 1395/08/02 بازدید: 229

سید جواد حسینی

در شمارة 180 ماهنامة مبلّغان به بررسي عملكرد برخي از زنان جامعة تشيّع پرداختيم و بعضی از افتخاراتي را كه توسط آنها به جامعة اسلامي رسيده بود، بررسي كرديم؛ در آنجا از شيرزنان جامعة تشیع همچون‌«اَرْوَي» و «اُم الخير» گفتیم و اكنون ادامة اين مبحث تقديم مي گردد.

نذر معنوي و نقش آن در مهارت افزايي بانوان 19:41 - 1395/07/24 بازدید: 163

محمد جواد محمد یاران

امام علي(ع) می فرمایند: «وَ لا تُمَِلّكَ المَرأَةَ مِنْ اَمْرِهَا مَا جاوَزَ نَفْسَها فَاِنَّ المَرأَةَ رَيْحَانَهٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهرَمانَة؛[1] مسلّط نکن زن را بر آنچه بیرون است از توان او (به کاری که به او مربوط نیست)؛ زیرا زن گل بهاري است، نه پهلواني سخت كوش.»

دو شبهة حساس دربارة حقوق بانوان 21:29 - 1395/05/22 بازدید: 181

عبد الكريم پاك‌نيا تبريزي
1. تفاوت ارث پسر و دختر
چرا ارث پسر از ارث دختر بيش‌تر است؟

پاورقــــــــــــــــــــی 08:40 - 1394/07/12 بازدید: 133

1) یس / 36: «سُبْحانَ الَّذى خَلَقَ الْاَزْواجَ كُلَّها»؛ «منزه است كسى كه تمام زوجها را آفرید.»
2) انعام / 103: «لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ یدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ»؛ «چشمها او را نمى‏بینند، ولى او همه چشمها را مى‏بیند و او بخشنده و آگاه است.»

فائده 08:39 - 1394/07/12 بازدید: 133

با توجه به نكات فوق، به ذكر چند فائده و حكمت براى حجاب در نماز بسنده مى‏كنیم:

لزوم پوشش بانوان در نماز 08:38 - 1394/07/12 بازدید: 218

سؤال: اگر خدا جنسیت ندارد، چرا باید خانمها در نماز پوشش كامل داشته باشند؟
جواب: پاسخ این سؤال طى مراحل زیر بیان مى‏شود:

اسب سواری بانوان
سوار کاری بانوان 22:46 - 1393/12/09 بازدید: 3831

چکیده: از جمله ورزش های مورد تاکید اسلام، اسب سواری است. اما آیا این ورزش برای زنان هم سفارش شده است؟

تساوی زن و مرد
ديدگاه اسلام درباره مساله زن، اعتدالی است 16:41 - 1393/02/15 بازدید: 715

چکیده: بدون هیچ اغراقی باید بگوئیم که بین زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد که این تفاوت‌ها در آیات قرآن و روایات مختلف ذکر شده است. نه تنها در آموزه‌های دینی بلکه در میان روشنفکران و نویسندگان غربی هم این دیدگاه جایگاه مسلّمی دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.