ایران

آمریكا 22:29 - 1394/08/03 بازدید: 78

اسلامی كه آمریكا نمی‌خواهد

سیاست 22:28 - 1394/08/03 بازدید: 82

سیاست خارجی
* در سیاست خارجی باید با شناخت صحیح سرمایه‌ها و قدرت كشور، از آنها بیشترین استفاده برای تأمین منافع كشور و ملت انجام گیرد.
* نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور باید ضمن تأمین منافع ملی، نماینده واقعی نظام اسلامی و عزت، ایستادگی و تدبیر ملت ایران باشد.

انرژی هسته‌ای 22:24 - 1394/08/03 بازدید: 112

* اگر كشور برق متكی به انرژی هسته‌ای نداشته باشد با مشكلات اساسی روبرو می‌شود و به همین علت تولید انرژی هسته‌ای نیازی حقیقی است و مسئولان موظفند، بدون تسلیم شدن در برابر فشارها، حركت ایران را به سمت فناوریهای پیشرفته از جمله انرژی هسته‌ای ادامه دهند.

گزیده سخنان مقام معظم رهبری 21:08 - 1394/08/03 بازدید: 133

عید ملت ایران
* روی كار آمدن یك دولت مردمی و حماسه خدمت رسانی و شور و نشاط جوانان در عرصه‌های مختلف، كشور را در فروردینی از امید و نشاط قرار داده است و عید واقعی برای هر ملت، چنین وضعیتی است.

پاورقــــــــــــــــــــی 21:48 - 1394/07/18 بازدید: 113

1) فمنیسم اسلامى چالشى دموكراتیك یا چرخشى تئوكراتیك، نیره توحیدى، كنكاش، چاپ آمریكا، پاییز 1376، ص‏106.
2) همان، ص‏108.
3) شیوه استنباط در مكتب فقهى مدرن، سعید محسن‏زاده، پیام هاجر، ش‏335.

نتیجه ‏گیرى‏ 21:46 - 1394/07/18 بازدید: 71

قدر مسلم، ترویج دیدگاههاى فمنیستى با راه حلهاى غربى آن در جامعه ایران كه بستر و زمینه این جریان سازى را نیز برخى از قوانین نارسا و عدم تعریف مشخص از حضور زن در عرصه‏ هاى سیاسى، اجتماعى، فكرى و سازماندهى نیروى عظیم زنان در جامعه اسلامى به عهده دارند، تنها زنهاى جامعه را به سوى نوع دیگرى از ستم و ا

آرمان 21:44 - 1394/07/18 بازدید: 82

از نظر ما چنین آرمانى نه صحیح است و نه دست یافتنى. صحیح نیست؛ چون بر معیارهاى شرعى و عقلى استوار نیست و چیزى كه بر این معیار استوار نباشد، سعادت‏ آور نخواهد بود.

اسلام 21:40 - 1394/07/18 بازدید: 88

فمنیستهاى اسلامى بر روشهاى حقوقى براى استیفاء حقوق زنان تأكید مى‏ كنند و اصطلاحات مورد نظر آنان به ویژه در محور روابط خانوادگى بیشتر رنگ و بوى حقوقى دارد. آموزش حقوق به زنان از ابتدایى ‏ترین پیشنهادات آنان به منظور آشنایى زنان با حقوق خود و استیفاء آن به ویژه در خانواده است.

كرامت انسانى 21:36 - 1394/07/18 بازدید: 87

در این راه، در كارخانه‏ ها بردگى ماشین و صاحبان ماشین، ارزشى بود كه زنان به جاى كرامت انسانى به آن دست یافتند. از تولیدات دستى و خلاقیتهاى هنرى و به كارگیرى ذوق خویش محروم شده و به واژگونى نگرشى و ارزشى رسیدند. شغل و درآمدهاى ناچیز، جایگزین ارزشهاى معنوى گردید.

خشونت 21:32 - 1394/07/18 بازدید: 78

بعد از تحقیقى كه درباره خشونت در خانواده ‏هاى امریكایى انجام گرفته، اظهار داشته ‏اند كه: «ما در خانواده‏ هاى منحرف زندگى مى ‏كنیم؛ چرا كه در سال 1975 حدود دومیلون نفر از زنان آمریكایى توسط همسرانشان كتك خورده‏ اند و در سال 1970 بیش از نوزده میلیون نفر از كودكان مورد اذیت قرار گرفته‏ اند.» (12)

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.