ایران

جمهورى اسلامى ایران و دفاع از فلسطین‏ 21:36 - 1394/11/16 بازدید: 114

سرآغاز
در سال 1948 میلادى در قلب جهان اسلام، مركز حضور ادیان الهى و محل طلوع ادیان ابراهیمى، رژیمى متولد شد كه با كشتار وسیع مردم بى‏دفاع، خاك آنها را غصب كرد. این رژیم در طى 60 سال به جنایات هولناكى دست زده است كه قلم از نوشتن آن ناتوان و شرمگین است.

امام خامنه ای و ژاپن
شما همان "ژاپن اسلامی" هستید 19:23 - 1394/08/29 بازدید: 502

چکیده: شما همان "ژاپن اسلامی" هستید

پاورقــــــــــــــــــــی 22:30 - 1394/08/03 بازدید: 104

1) جمهوری اسلامی، 14/1/1385.
2) همان.
3) همان، 20/12/1384.
4) همان.
5) همان، 24/12/1384.
6) همان.
7) همان.
8) همان، 9/12/1384.

آمریكا 22:29 - 1394/08/03 بازدید: 93

اسلامی كه آمریكا نمی‌خواهد

سیاست 22:28 - 1394/08/03 بازدید: 98

سیاست خارجی
* در سیاست خارجی باید با شناخت صحیح سرمایه‌ها و قدرت كشور، از آنها بیشترین استفاده برای تأمین منافع كشور و ملت انجام گیرد.
* نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور باید ضمن تأمین منافع ملی، نماینده واقعی نظام اسلامی و عزت، ایستادگی و تدبیر ملت ایران باشد.

انرژی هسته‌ای 22:24 - 1394/08/03 بازدید: 137

* اگر كشور برق متكی به انرژی هسته‌ای نداشته باشد با مشكلات اساسی روبرو می‌شود و به همین علت تولید انرژی هسته‌ای نیازی حقیقی است و مسئولان موظفند، بدون تسلیم شدن در برابر فشارها، حركت ایران را به سمت فناوریهای پیشرفته از جمله انرژی هسته‌ای ادامه دهند.

گزیده سخنان مقام معظم رهبری 21:08 - 1394/08/03 بازدید: 156

عید ملت ایران
* روی كار آمدن یك دولت مردمی و حماسه خدمت رسانی و شور و نشاط جوانان در عرصه‌های مختلف، كشور را در فروردینی از امید و نشاط قرار داده است و عید واقعی برای هر ملت، چنین وضعیتی است.

پاورقــــــــــــــــــــی 21:48 - 1394/07/18 بازدید: 129

1) فمنیسم اسلامى چالشى دموكراتیك یا چرخشى تئوكراتیك، نیره توحیدى، كنكاش، چاپ آمریكا، پاییز 1376، ص‏106.
2) همان، ص‏108.
3) شیوه استنباط در مكتب فقهى مدرن، سعید محسن‏زاده، پیام هاجر، ش‏335.

نتیجه ‏گیرى‏ 21:46 - 1394/07/18 بازدید: 82

قدر مسلم، ترویج دیدگاههاى فمنیستى با راه حلهاى غربى آن در جامعه ایران كه بستر و زمینه این جریان سازى را نیز برخى از قوانین نارسا و عدم تعریف مشخص از حضور زن در عرصه‏ هاى سیاسى، اجتماعى، فكرى و سازماندهى نیروى عظیم زنان در جامعه اسلامى به عهده دارند، تنها زنهاى جامعه را به سوى نوع دیگرى از ستم و ا

آرمان 21:44 - 1394/07/18 بازدید: 89

از نظر ما چنین آرمانى نه صحیح است و نه دست یافتنى. صحیح نیست؛ چون بر معیارهاى شرعى و عقلى استوار نیست و چیزى كه بر این معیار استوار نباشد، سعادت‏ آور نخواهد بود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.