اول وقت نماز

نماز
تاخیر انداختن عمدی نماز 15:58 - 1399/01/19 بازدید: 123

- سبك شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.